Försäljningsvillkor

Priserna gäller fritt vår fabrik i Borås, exklusive emballage och moms. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar
utan föregående meddelande.

Leveranstid

Av oss angiven leveranstid avser avsändning från fabrik.

Leveransbestämmelser

Leveranser inom Norden sker enligt Sveriges Verkstadsindustriers allmänna bestämmelser
NL01 och Svensk Ventilations tillägg VU03.

Leveransvillkor

Fritt vår fabrik i Borås. Frakt debiteras med faktisk kostnad.

Reklamationer och returer

Reklamerat gods får inte returneras till Elmgrens utan dennes medgivande.
Köparens mottagningskontroll skall omfatta avstämning av mottaget gods mot följesedel
samt kontroll av synliga skador. Eventuella avvikelser i antal och skador skall anmälas
till transportören när godset kvitteras.

Eventuella anmärkningar ska göras inom 7 dagar från godsets mottagande.

Elmgrens Rostfria AB